Skip to content Skip to footer

Novcani prilog prikupljen prodajom tombole poslan Organizaciji Obrazovanje Gradi BiH

Postovani clanovi ASS84

 

Obavjestavamo vas da novac prikupljen prodajom tombole pri nasem susretu 22/29 decembra, sada vec prosle 2012 godine i u iznosu od 6860:-  SEK , a namjenjen djeci sa posebnim potrebama je uplacen na racun organizacije Obrazovanje gradi BiH (iznos je manji za 1500:- SEK jer odijelo prodano na aukciji je vraceno zbog neispravnog ciferslusa – nakon reparacije istog nadamo se da ce i ovaj iznos biti namiren).

U nastavku prilazemo i bancin izvod transakcije. Znamo da je ovaj novcani prilog stigao u prave ruke i sa tim treba da smo svi mi ZAJEDNO ponosni.

 

Sa postovanjem prema svima vama i do skijanja pri nasem sljedecem susretu

 

Predsjednistvo ASS84

 

Kontohavare: ALPINASKAND SARAJEVO 84
Kontonummer: SE 531 757 722 SVENSKA HANDELSBANKEN
BIC/IBAN: HANDSESS / SE55 6000 0000 0005 3175 7722
Valuta: SEK
Status: Kommande

 


 

Mottagarkonto: BA 1610000016260024BA3916106000004288
Mottagarnamn och adress: Obrazovanje gradi BiH
Dobojska broj 4
Ort: 71000 SARAJEVO
Landkod: BA Bosnien-Herzegovina
Utförandedatum: 2013-01-02


 

Mottagarens bank: RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEG SARAJEVO
BIC: RZBABA2S
 

Belopp: SEK 6 860,00


Betalningssätt: Normal
Fördelning av avgifter: Uppdragsgivaren betalar endast Handelsbankens avgifter,   normalfallet (SHA).
Meddelande till mott: IF AlpinascandSarajevo84 salje 6860
kruna za djecu sa posebnim
potrebama.


Kommentar: Kommande
Via: Internet

 

Registrerat: 2013-01-01 19:28 MERIM DZANIC
Slutgodkänt: 2013-01-01 19:29 MERIM DZANIC

Leave a comment