Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Organizacioni broj, brojevi konta, Swish

Ski klub AlpinaScandSarajevo je dobio i svoj organisationsnummer koji ovdje navodimo:

  • ORGANISATIONSNUMMER  ASS84—802457-8620
  • BANKKONTONUMMER——————–99601808323958
  • PLUSGIRONUMMER———————– 83 23 95-8
  • BANKGIRONUMMER———————–5122-8781
  • IBAN———————————————SE49 9500 0099 6018 0832 3958
  • BIC(SWIFT-adress)————————–NDEASESS
  • KONTOHAVARE—————————–IF ALPINASKAND SARAJEVO 84
  • BANK——————————————–NORDEA
  • SWISH——————————————123 515 09 41;IF Alpinaskand Sarajevo 84