Skip to content Skip to footer

Idrottslyftet som betyder mycket för invandrarklubben

IF Alpina Scand Sarajevo 84 är något så ovanligt som en invandrarförening på skidor. Varje år lockar föreningen hundratals ungdomar – de flesta från Bosnien – att börja åka skidor. Många av dem upptäcker sportens tjusning och fortsätter…

– Men utan bidrag från Idrottslyftet skulle vi inte kunna driva vår verksamhet, säger Merim Dzanic, som är en föreningens eldsjälar.

 

Historien om hur IF Alpina Scand Sarajevo 84 börjar år 2000 med att två familjer från Bosnien åkte till fjällen för att prova alpin skidåkning. De hade så trevligt att nästa gång följde åtta familjer med. Sedan dess har verksamheten ökat.

I dag, åtta år senare, har föreningen sin bas i Karlstad och ingår i Svenska skidförbundet. Föreningen har flera hundra medlemmar. De flesta finns i Sverige de många är också bosatta i Norge, Finland, Danmark och Tyskland.

– Föreningen domineras av Bosnier. Men har också medlemmar från Sverige och andra nationalisteter. Till och med några från Afrika, berättar Merim Dzanic och berättar att 84 i klubbnamnet är en hyllning till vinter-OS som avgjordes i Sarajevo 1984.

 

Två storträffar

Eftersom klubben inte har någon egen hemmabacke och medlemmarna är utspridda över ett stort område sker två stora träffar varje år (jul och påsk) vid Kläppen i Sälen. Den senaste veckoträffen i påskas lockade 540 deltagare.

– Det är då som vi jobbar hårt med att lära så många av våra medlemmar att åka skidor och snowboard. De som redan kan åka skidor får möjlighet att utveckla sitt kunnande, säger Merim Dzanic.

Under dessa träffas arrangeras också tävlingar för ungdomar.

IF Alpina Scand Sarajevo 84 har i dag 14 egna instruktörer. Flera av dem har gått på Svenska skidförbundets olika tränarutbildningar.

Mellan dessa storträffar försöker klubbens medlemmar att underhålla sitt skidkunnande i backar nära hemorten.

 

Viktigt bidrag

Merim Dzanic säger att IF Alpina Scand Sarajevo 84 främst är en skidklubb som jobbar för att locka ungdomar och vuxna att upptäcka skidsportens tjusning.

– På det viset kan vi arbeta för att hålla våra ungdomar borta från droger och kriminalitet. De som vill tävla ska få möjlighet till detta, säger Merim Dzanic

Men denna verksamhet kostar pengar och där är där bidraget från idrottslyftet spelar en oerhört viktig roll för denna invandrarklubb:

– Det är pengarna från Idrottslyftet plus medlemsavgifterna som är vår enda inkomstkällor. Därför tycker vi alla att Idrottslyftet är en bra satsning för svensk idrott, säger Merim Dzanic.

 

 

Fakta/Idrottslyftet

Riksidrottsförbundet (RF) har fått 500 miljoner kronor i Idrottslyftet för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet.  Idrottslyftet ska fortgå under fyra år med lika stort stöd alla åren.

Idrottslyftet föregicks av satsningen Handslaget där RF under en fyraårsperiod (2004-2007) fick 500 miljoner kronor av regeringen för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet.

Idrottslyftets inriktning
Huvudinriktningen är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna. Arbete ska utgå från ett jämställt och jämlikt perspektiv.

Den del av Idrottslyftet som tillfaller Svenska Skidförbundet är 4,6 miljoner kronor. Det visar sig att många föreningar inom Svenska Skidförbundet insett möjligheterna att söka bidrag från Idrottslyftet.

 

Leave a comment