Skip to content Skip to footer

Godisnja skupstina ASS84 2010

Obavjestavamo vas da ce se u vremenu naseg predstojeceg susreta za Påsk odrzati i Godisnja skupstina ASS84.

Prijedlog dnevnog reda mozete procitati nize ili preuzeti kao pdf fil ako klikneteOVDJE!

 

Agenda till årsmöte 2010, Alpina Scand Sarajevo 84

(Dnevni red za godisnju skupstinu 2010, Alpina Scand Sarajevo 84)

Tid och plats:  Måndag 29 mars kl 20:00 – 20:30 i Värmestuga

(Mjesto i vrijeme: Ponedeljak  29 mart od 20:00-20:30 sati u Värmestugi)

 

Förslag till dagordning:

(Prijedlog dnevnog reda:)

 • 1. Mötet öppnas (Otvaranje sastanka)
 • 2. Är mötet stadgeenligt utlyst? (Da li je odrzavanje sastanaka objavljeno prema statutu?)
 • 3. Val av mötesfunktionärer: (Izbor clanova upravnog odbora godisnje skupstine)
  -Ordförande (Predsjednik)
  -Sekreterare (Sekretar)
  -Justeringsmän (2 st) (Zapisnicar i pomocnik zapisnicara)
 • 4. Fastställande av dagordning. (Utvdjivanje dnevnog reda)
 • 5. Verksamhetsberättelse för år 2009. (Godisnji izvjestaj o radu kluba ASS 84 za 2009-u godinu)
 • 6. Revisionsberättelse för år 2009. (Izvjestaj revizora-blagajnika za 2009-u godinu)
 • 7. Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2009. (Odobravanje izvjestaja o radu Predsjednistva ASS 84 za 2009-u godinu)
 • 8. Val av styrelseledamöter och övriga förtroendemän. (Reizbor te izbor clanova predsjednistva za sljedeci period)
 • 9. Framtidens samarbete med föreningen från BiH ”Utbilning bygger BiH”. (Buduca saradnja sa organizacijom iz BiH”Obrazovanje gradi BiH”)
 • 10. Val av tid och plats för nästa sammanträffande. (Odabir vremena i mjesta za predstojece susrete)
 • 11. Ökning av medlemsavgift från 200 till 300 sek. (Povecanje clanarine sa 200 na 300 sek)
 • 12. Övriga frågor (Razno)
 • 13. Mötet avslutas (Zavrsetak godisnje skupstine kluba ASS 84)

 

Hjärtligt välkomna! (Dobro dosli!)

Lysekil 2010-01-14

Sekretar ASS84

Asmer Zisko

Leave a comment