Skip to content Skip to footer

Dnevni red za godisnju skupstinu 2012, Alpina Scand Sarajevo 84

Agenda till årsmöte 2012, Alpina Scand Sarajevo 84

(Dnevni red za godisnju skupstinu 2012, Alpina Scand Sarajevo 84)

 

Tid och plats:  Måndag 26 december kl 20:00 – 20:30 i Värmestuga

(Mjesto i vrijeme: Ponedeljak  26 decembar od 20:00-20:30 sati u Värmestugi)

 

Förslag till dagordning:

(Prijedlog dnevnog reda:)

§1.       Mötet öppnas (Otvaranje sastanka)

§2.       Är mötet stadgeenligt utlyst? (Da li je odrzavanje sastanaka objavljeno prema statutu?)

§3.       Val av mötesfunktionärer: (Izbor clanova upravnog odbora godisnje skupstine)
-Ordförande (Predsjednik)
-Sekreterare (Sekretar)
-Justeringsmän (2 st) (Zapisnicar i pomocnik zapisnicara)

§4.       Fastställande av dagordning. (Utvdjivanje dnevnog reda)

§5.       Verksamhetsberättelse för år 2011. (Godisnji izvjestaj o radu kluba ASS 84 za 2010-u godinu)

§6.       Revisionsberättelse för år 2011. (Izvjestaj revizora-blagajnika za 2010-u godinu)

§7.       Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2011. (Odobravanje izvjestaja o radu Predsjednistva  ASS 84 za 2010-u godinu)

§8.       Val av styrelseledamöter och övriga förtroendemän. (Reizbor te izbor clanova predsjednistva za sljedeci period)

§9.       Framtidens samarbete med föreningen från BiH ”Utbilning bygger BiH”. (Buduca saradnja sa organizacijom iz BiH  ”Obrazovanje gradi BiH”)

§10.     Val av tid och plats för nästa sammanträffande. (Odabir vremena i mjesta za predstojece susrete)

§11.     Övriga frågor (Razno)

§12.     Mötet avslutas (Zavrsetak godisnje skupstine kluba ASS 84)

 

Hjärtligt välkomna! (Dobro dosli!)

2011-11-09

Za ASS84 sekretar ASS84

Asmer Zisko

Leave a comment