Skip to content Skip to footer

ÅRSMÖTE 2021 – Godisnja skupstina 2021

Postovani clanovi,

Pozivamo vas da prisustvujete Godisnjoj Skupstini ASS84!
Dnevni red je nize, a mi vam se unaprijed zahvaljujemo na odazivu.

Uprava Alpinascand Sarajevo 84

 

Alpinascand Sarajevo 84

KALLELSE OCH DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 2021/2022

POZIV I DNEVNI RED ZA GODIšNJU SKUPšTINU 2021/2022

 

Datum: 23-12-2021

Tid / Vrijeme: 19:00 – 21:00

Plats / Mjesto: Kläppen, konferenslokalen

 

 

 

 

 

 

                       DAGORDNING / DNEVNI RED

 

 1. Mötets Öppnande / Otvaranje sastanka
 2. Val av:
 • mötesordförande / izbor predsjedatelja skupštine
 • mötessekreterare / izbor sekretara skupštine
 • justeringspersoner / izbor kontrolanata zapisnika
 1. Godkännande av dagordning / Usvajanje dnevnog reda
 2. Fastställande av röstlängd / Utvrdjivanje broja prisutnih
 3. Årsmötets behöriga utlysande / Održavanje skupštine po odredbama

       statua

 1. Verksamhetsberättelse 2020/2021 / Izvještaj o radu kluba ass84 za

       sezonu 2020/2021

 1. Ekonomiskt berättelse och balansräkning / Ekonomski izvještaj za

      proteklu sezonu

 1. Revisionsberättelse / Izvještaj revizora
 2. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse / Usvajanje izvještaja

       o radu koje je podnijela uprava kluba i oslobadjanje istih eventualne

       odgovornosti

 

 1. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag / Obrada

         pristiglih prijedloga od strane članova kluba i prijedlozi uprave kluba

 1. Val av:
 • ordförande / imenovanje predsjednika kluba (1år) sittande Jasmin Velic
 • revisor / imenovanje revizora kluba (1år) sittande Henrik Runström
 • valberedning / imenovanje osoba za pripremu naredne izborne skupštine (1år) sittande Elvir Hasanic och Jasmin Krnjic
 1. Val av tid och plats för nästa sammanträfande / odabir mjesta i

         vremena za sljedeci skup              

  13. Mötets avslutande / Završetak godišnje skupštine

 

Popratni materiali su vam poslani E-mailom.

Dobro dosli!

 

Uprava IF Alpinascand Sarajevo 84