Skip to content Skip to footer

ÅRSMÖTE 2020 – Godisnja skupstina 2020

Alpinascand Sarajevo 84

ÅRSMÖTE 2020

GODIšNJA SKUPšTINA 2020

Ordinarie årsmöte i ASS84 ska hållas 21 december. Föreningens styrelse har gjort en riskanalys i samband med rådande Coronapandemi och beslutat att röstning vid föreningens årsmöte 2020 ska enbart kunna ske genom digital poströstning (e-mail). Genom detta vill styrelsen låta medlemmarna inkömma med poströster och påverka i föreningen samt bidra med att minska smittspridningen på grund av rådande Coronapandemi.

Redovna Godisnja skupstina ASS84 ce se odrzati 21 decembra. Uprava kluba je uradila analizu u vezi tekuce pandemije korona virusa i odlucila da se glasanje na Godisnjoj skupstini 2020 moguce jedino izvesti putem glasanja elektronskom postom. Na ovaj nacin Uprava zeli clanovima dati mogucnost da putem glasanja postom ucestvuju u radu kluba kao i da doprinesu smanjenju zaraze u toku ove pandemije korona virusa.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid årsmöte 2020. Poströst mailas till info@alpinascandsarajevo84.se senast fredagen den 18 december 2020. Kl.16:00

Osobe koje posalju svoj glas oznacit ce se kao prisutne na Godisnjoj skupstini 2020. Ispunjen obrazac za glasanje postom treba se poslati na info@alpinascandsarajevo84.se najkasnije petak 18 decembra 2020 u 16 sati.

Dnevni red kao i sav popratni material kao i obrazac za glasanje je dostavljen mailom svim clanovima IF Alpinascand Sarajevo 84