Main menu

Dnevni red godisnje skupstine 2011, ASS84

Agenda till årsmöte 2011, Alpina Scand Sarajevo 84

(Dnevni red za godisnju skupstinu 2011, Alpina Scand Sarajevo 84)

 

Tid och plats:  Måndag 03 januari kl 20:00 – 20:30 i Värmestuga

(Mjesto i vrijeme: Ponedeljak  03 januar od 20:00-20:30 sati u Värmestugi)

 

Förslag till dagordning:

(Prijedlog dnevnog reda:)

§1.       Mötet öppnas (Otvaranje sastanka)

§2.       Är mötet stadgeenligt utlyst? (Da li je odrzavanje sastanaka objavljeno prema statutu?)

§3.       Val av mötesfunktionärer: (Izbor clanova upravnog odbora godisnje skupstine)
-Ordförande (Predsjednik)
-Sekreterare (Sekretar)
-Justeringsmän (2 st) (Zapisnicar i pomocnik zapisnicara)

§4.       Fastställande av dagordning. (Utvdjivanje dnevnog reda)

§5.       Verksamhetsberättelse för år 2010. (Godisnji izvjestaj o radu kluba ASS 84 za 2010-u godinu)

§6.       Revisionsberättelse för år 2010. (Izvjestaj revizora-blagajnika za 2010-u godinu)

§7.       Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2010. (Odobravanje izvjestaja o radu Predsjednistva  ASS 84 za 2010-u godinu)

§8.       Val av styrelseledamöter och övriga förtroendemän. (Reizbor te izbor clanova predsjednistva za sljedeci period)

§9.       Framtidens samarbete med föreningen från BiH ”Utbilning bygger BiH”. (Buduca saradnja sa organizacijom iz BiH  ”Obrazovanje gradi BiH”)

§10.     Val av tid och plats för nästa sammanträffande. (Odabir vremena i mjesta za predstojece susrete)

§11.     Ökning av medlemsavgift från 200 till 300 sek. (Povecanje clanarine sa 200 na 300 sek)

§12.     Övriga frågor (Razno)

§13.     Mötet avslutas (Zavrsetak godisnje skupstine kluba ASS 84)

 

Hjärtligt välkomna! (Dobro dosli!)

Kläppen 2011-01-03

Sekretar ASS84

Asmer Zisko

Komentariši


2 Kontakt

2.1 Org.nr: 802457-8620 IF Alpinaskand Sarajevo 84 Sverige
2.2 Föreningsnummer: 40561-34
2.3 Bondgårdsgatan 1D, 69 234 Kumla,
2.4 Kundservice: Tel: 0709-58 23 86, info@alpinascandsarajevo84.se

Design&Development by GOW