Main menu

Godisnja skupstina 2008, Alpina Scand Sarajevo 84

Agenda till årsmöte 2008, Alpina Scand Sarajevo 84

(Dnevni red za godisnju skupstinu 2008, Alpina Scand Sarajevo 84)

 

Tid och plats:  Torstag 25 december kl 20:00 – 20:30 i Festlokalen

(Mjesto i vrijeme: Cetvrtak 25 decembra od 20:00-20:30 sati u Sali za festu)

 

Förslag till dagordning:

(Prijedlog dnevnog reda)

 • 1. Mötet öppnas (Otvaranje sastanka)
 • 2. Är mötet stadgeenligt utlyst? (Da li je odrzavanje sastanaka objavljeno prema statutu?)
 • 3. Fastställande av dagordning. (Utvdjivanje dnevnog reda)
 • 4. Val av mötesfunktionärer: (Izbor clanova upravnog odbora godisnje skupstine)
  -Ordförande (Predsjednik)
  -Sekreterare (Sekretar)
  -Justeringsmän (2 st) (Zapisnicar i pomocnik zapisnicara)
 • 5. Verksamhetsberättelse för år 2008. (Godisnji izvjestaj o radu kluba ASS 84 za 2008-u godinu)
 • 6. Revisionsberättelse för år 2008. (Izvjestaj revizora-blagajnika za 2008-u godinu)
 • 7. Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2008. (Odobravanje izvjestaja o radu Predsjednistva ASS 84 za 2008-u godinu)
 • 8. Val av styrelseledamöter och övriga förtroendemän. (Reizbor te izbor clanova predsjednistva za sljedeci period)
 • 9. Val av valberedning. (Izbor clanova komisije pripremu izbora)
 • 10. Övriga frågor (Razno)
 • 11. Mötet avslutas (Zavrsetak godisnje skupstine kluba ASS 84)

 

Hjärtligt välkomna! (Dobro dosli!)

2008-12-16

Asmer Zisko

Komentariši

Taxibil i Östergötland AB
2 Kontakt

2.1 Org.nr: 802457-8620 IF Alpinaskand Sarajevo 84 Sverige
2.2 Föreningsnummer: 40561-34
2.3 Bondgårdsgatan 1D, 69 234 Kumla,
2.4 Kundservice: Tel: 0709-58 23 86, info@alpinascandsarajevo84.se

Design&Development by GOW